DATOS EMPRESA

 • NOMBRE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ILLARY-LIMATAMBO
 • RUC 20606301139
 • INICIO 06/08/2020
 • ESTADOACTIVO
 • TIPO ASOCIACION
 • CIIU 0150
 • DIRECCIÓN NRO. SN C.C. SONDORF
 • REF. (SECTOR MOLINOPATA CTDO IE SUMAC HUAYNA)
 • DPTO. CUSCO
 • PROVINCIA ANTA
 • DISTRITO LIMATAMBO
 • PAÍS PERÚ
 • TELÉFONO
 • TELÉFONO
 • TELÉFONO
 • TELÉFONO